Sản phẩm
Ngô lai ngắn ngày LVN4
Giống ngô SB099
Giống ngô mới LVN25 và SB099
Ngô lai ngắn ngày LSB4
Giống ngô LVN25
Ngô nếp VN2
Giống ngô LVN 10
Tuyển dụng
Danh sách đại lý
 
GIỐNG NẾP LAI LSB4 - TRUNG TÂM NGÔ SÔNG BÔI
Thư viện dữ liệu » GIỐNG NẾP LAI LSB4

GIỐNG NẾP LAI LSB4

Giống ngô nếp lai LSB4 do Trung Tâm NC&SX giống ngô Sông Bôi chọn tạo ra được Bộ Nông Nghiệp & PTNT công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số 193 ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Cục Trưởng cục Trồng trọt. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt (ngon, dẻo, ngọt và thơm), thích ứng rộng;


Giống đã được chuyển giao hàng trăm tấn đến bà con Nông dân trên các địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra;

Hiện tại Trung Tâm đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận chính thức.

1. Đặc điểm sinh học

- Thời gian sinh trưởng:  Vụ Xuân 105- 115 ngày

    Vụ Thu  80-85 ngày, Vụ Đông    90-100 ngày

    - Chiều cao cây                 185-210 cm

    - Chiều cao đóng bắp        85 – 100 cm

    - Số lá                               17-19 lá

    - Màu và dạng hạt             Đá, trắng đục

    - Đường kính bắp              4.0- 4.5 cm

    - Số hàng hạt/bắp               12-14 hàng

    - Chiều dài bắp                  14-15 cm

    - Tiềm năng năng suất: Thu bắp tươi:   
                                 
120-150 tạ/ha; Hạt khô: 45-60 tạ/ha

 


2 Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc:


Thời vụ: Vụ Xuân: 25/1-15/2; Vụ Thu: 15/7-10/8; Vụ Đông: Trước 10/10

- Mật độ khoảng cách: Gieo 65 cm x 22 cm; Mật độ: 6.9 vạn cây/ha

- Phân bón cho 1ha:

        + Phân chuồng: 10-12 tấn
        + Urea             :  250  kg
        + Supe lân        : 350 kg
         + Kaliclorua      : 180 kg

- Cách bón:

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và phân lân

+ Bón thúc:

Lần 1: Khi cây từ 3 -4 lá 1/3 đạm + 1/2 kali                                                                

- Lần 2: Khi cây từ  7- 9 lá 1/3 đạm + 1/2 kali

 Lần 3: Khi cây xoáy nõn bón nốt lượng đạm còn lại

- Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh:

        + Xới xáo, tỉa định cây sớm
        + Tưới nước khi cần đặc biệt trước và sau trỗ 20 ngày
        + Rắc basuzin 10H vào nõn khi ngô đựơc 9 lá và giai đoạn xoáy nõn để phòng trừ sâu đục thân.

Thu hoạch ăn tươi hoặc chế biến đóng hộp sau khi ngô thụ phấn, thụ tinh xong 18- 20 ngày.

Địa chỉ: Trung tâm Ngiên cứu và Sản xuất giống ngô Sông Bôi Phú Thành Lạc Thủy Hòa Bình.

Sản phẩm mới
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Tỷ giá & thời tiết
 Thời tiết
 Tỷ giá
 Giá vàng
 
Đối tác
 
 

© 2011. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & SẢN XUẤT NGÔ SÔNG BÔI
Địa chỉ: Lạc Thủy - Hòa Bình
ĐT: (0218) 3874 371/3874 373, Fax: (0218) 3874 233
email: info@trungtamngo.com - www.trungtamngo.com

Thiết kế & phát triển bởi VANO Design
Khách Online: 2